ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น ประเภท V5s

คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น - หน้า 1/29 มีดังรายการต่อไปนี้

(ทำให้)ละลาย

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 梳かす

(ทำให้)ละลาย

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 解かす

(มิได้)ขาด,(ไม่ได้)ว่างเว้น

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 欠かす

(เลี้ยงดูแบบ)ตามใจ

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 甘やかす

กด,ผลัก

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 押す

กรอง(น้ำ ของเหลว)

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 漉す

กระจัดกระจาย

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 取散らす

กระดิก

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 蠢かす

กระตุ้น,เสนอแนะ,บีบให้กระทำ

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 促す

กระทืบเท้า

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 踏み鳴らす

กระทืบเท้า

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 踏みならす

กระโดดข้าม,ข้ามขั้นตอน

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 飛び越す

กระโดดข้าม,ข้ามขั้นตอน

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 跳び越す

กลับคืนที่เดิม

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 引き返す

กลับคืนที่เดิม

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 引返す

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ