ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น ประเภท V5aru

คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น มีดังรายการต่อไปนี้

ทำ (คำยกย่อง)

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 為さる

ประทาน,กรุณาให้มา

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 下さる

พูด,กล่าว,ตรัส

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 仰っしゃる

พูด,กล่าว,ตรัส

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 仰る

พูด,กล่าว,ตรัส

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 仰有る

พูด,กล่าว,ตรัส

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 仰しゃる


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ