ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น ประเภท Suf

คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

กลายเป็น

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ なる

กลายเป็น

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ になる

กลายเป็น,เปลี่ยนเป็น

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ

การลดลง

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ

ความสามารถ,พรสวรรค์

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ

คุณ

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ さん

ดูเหมือน,ดูอย่างกับ

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ めく

ตัด,หั่น,เชือด,สับ

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 切る

ตึก,อาคาร

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ びる

ทำเสีย,ทำเสียหาย,สูญเสีย

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 損う

ทำเสีย,ทำเสียหาย,สูญเสีย

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 損なう

ปกครอง,อาณาเขต

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ

ประมาณ...,ราว ๆ ...

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ ぐらい

ประมาณ...,ราว ๆ ...

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ くらい

ประวัติ,ประวัติศาสตร์

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ

ประวัติศาสตร์...

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ

ปัจจุบัน,ทันสมัย

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ なう

ปีที่...

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 年目

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ