ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น ประเภท N-t

คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 昔昔

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 昔々

งวดต่อไป

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 来期

ช่วงฤดูร้อน

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 夏時

ตัว

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 一着

ต้นปี

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 年始

ทั้ง 2 วัน

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 両日

ทุก ๆ ปี

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 年毎

ทุกปี,ปีแล้วปีเล่า

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 累年

ทุกวันทุกคืน

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 連日連夜

ปีถัดไป

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 翌年

ระหว่างเจ็บป่วย

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 病中

รุ่งสางของเมื่อวาน

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 昨暁

ฤดูใบไม้ผลิของปีหน้า

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 来春

ฤดูใบไม้ผลิหน้า,ปีใหม่หน้า

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 明春

วันมะรืน

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 翌翌日

วันสิ้นปี

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 大晦日

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ