ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น ประเภท N-suf

คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น มีดังรายการต่อไปนี้

...ติดเต็มไปหมด

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 塗れ

...มาก

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ

ค่าใช้จ่าย

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ

ฉลาก,ป้าย,เครื่องลางของขลัง

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ

ทาง...,ทำขึ้นสำหรับ,ทำขึ้นเพื่อ

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 向け

บ้านที่อยู่อาศัยของสัตว์

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ

ปรับปรุง,แก้ไข,ปฏิรูป

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ

ยา

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ

รวบรวม,การรวมกัน,สะสม

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ

ร่วมมือ

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ

หลังจาก ... ปี,โดยผ่าน

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 越し

เต็มไปด้วย...,...เต็มไปหมด

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ だらけ

เท่าที่ต้องการ

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 放題

เล่นเป็น... (การละเล่น)

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ ごっこ


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ