ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น ประเภท N-adv

คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น - หน้า 1/19 มีดังรายการต่อไปนี้

(คน)รุ่นหลัง

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 後世

(ถึง)วันจริง,วัน(ที่กำหนด)นั้น

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 当日

1 ก้อน,1 ที่,1 ชิ้น,1 เกม

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 一丁

1 อาทิตย์,1 สัปดาห์

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 一週

10 วันแรกของเดือน

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 初旬

2 - 3 ปีก่อน

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 先年

2 ปีข้างหน้า

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 明後年

80 - 90%,ส่วนใหญ่

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 十中八九

กรกฎาคม

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 七月

กรณี

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 場合

กลาง

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 半ば

กลางดึก

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 真夜中

กลางดึก

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 夜中

กลางดึก

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 夜半

กลางดึก

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 深夜

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ