ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น ประเภท Idiom

คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

กงกรรมกงเกวียน

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 身から出たさび

กงเกวียนกำเกวียน

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 身から出たさび

กบในกะลาครอบ

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 井の中の蛙

กันไว้ดีกว่าแก้

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 備えあればうれいなし

ก้างขวางคอ

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 目の上のたんこぶ

คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 専門の小僧習わぬ経を読む

คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 専門の小僧習わぬ経を読む

ความประมาทเป็นหนทางสู่ความตาย

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 油断大敵

ความรักทำให้คนตาบอด

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ あばたもえくぼ

ความรักทำให้คนตาบอด

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ あばたもえくぼ

ช้าเป็นการ นานเป็นคุณ

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 石の上にも三年

ต่างกันราวฟ้ากับดิน

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 月とすっぽん

น้ำขึ้นให้รีบตัก

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 善は急げ

ปิดทองหลังพระ

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 縁の下の力持ち

ผลัดวันประกันพรุ่ง

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 一日延ばしに延ばす

ผีซ้ำด้ามพลอย

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 泣きっ面に蜂

ผีซ้ำด้ำพลอย

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 泣きっ面に鉢

พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ ぬかにくぎ

พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ ぬかにくぎ

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ