ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น ประเภท Ctr

คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น มีดังรายการต่อไปนี้

(ไป)ถึง...,...ชุด(คำลักษณะนาม)

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ

...มัด, ...กำ (ลักษณะนาม)

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ

...เดือน (หน่วยนับ)

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 箇月

...เดือน (หน่วยนับ)

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ ヵ月

...เดือน (หน่วยนับ)

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ カ月

...เดือน (หน่วยนับ)

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ か月

...เดือน (หน่วยนับ)

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ ヶ月

การขี่(ม้า)

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ

การพักค้างคืน

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ

ครั้ง

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ

ชิ้น,ก้อน,อัน,ลูก

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ

ชิ้น,ก้อน,อัน,ลูก

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ

ลำ (ลักษณะนามของเรือ),เดี่ยว

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ

หน่วยนับเป็น แผ่น ใบ

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ