ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น หมวดตัวอักษร ว

คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น - หน้า 1/48 มีดังรายการต่อไปนี้

(วงการ)บันเทิง,ศิลปะการแสดง

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 芸能

(วัน เดือน ปี)ถัดมา

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 明くる

(วัน เวลา)ใกล้เข้ามา,ใกล้มาถึง

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 来たる

(เวลา)ตรง,(จำนวน)พอดี

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ きっかり

(เวลา)ผ่านไป

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 経る

(เวลา)ผ่านไป

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 経つ

(เวียนมาบรรจบ) วันที่เสียชีวิต

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 祥月命日

1 วัน 1 คืน,ชั่วระยะเวลาสั้น ๆ

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 一朝一夕

10 วัน

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 一旬

10 วันแรกของเดือน

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 初旬

7 วันหลังเด็กเกิด

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ お七夜

วง,ห่วง,ล้อ

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ

วงกลม

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ

วงกลม

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ

วงกลม

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ

วงกลมวงใหญ่

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 大円

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ