ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

ทั้งหมด
คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น หมวดตัวอักษร พ

คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น หมวดตัวอักษร พ

คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น - หน้า 1/63 มีดังรายการต่อไปนี้

(เพาะ)ชำ

根付かせる

พก,พกพา

携帯する

พก,พกพา

身に付ける

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ