ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น หมวดตัวอักษร น

คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น - หน้า 1/71 มีดังรายการต่อไปนี้

(นิตยสาร) ฉบับพิเศษ

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 増刊号

(น้ำ)ซึม

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 染込む

(น้ำ)สำหรับดื่ม

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 飲用

(น้ำ)หยด

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 滴る

(น้ำ)เดือด

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 沸く

(น้ำ)ไหล,(เวลา)ผ่านไป

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 流れる

(น้ำมัน)เต็มถัง

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 満タン

(น้ำหนัก ราคา)สุทธิ

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 正味

(น้ำในแม่น้ำ ลำธาร บ่อ)แห้ง

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 涸れる

(เนื้อ)หยาบ,สาก

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ ざらつく

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ