ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น หมวดตัวอักษร ถ

คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น - หน้า 1/18 มีดังรายการต่อไปนี้

(ถึง)วันจริง,วัน(ที่กำหนด)นั้น

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 当日

(ถูกทำให้)หลุด

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ もげる

ถนน

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 道路

ถนน

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ ストリート

ถนน

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ ロード

ถนน

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ

ถนน

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ

ถนน

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ

ถนน

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ

ถนน(สายหลัก),ทางหลวง,ไฮเวย์

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 街道

ถนน(ในเมือง),ริมถนน

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 街頭

ถนนตัดใหม่

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 新道

ถนนตัน

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 袋小路

ถนนที่(หน้า)กว้าง

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 広小路

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ