ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น หมวดตัวอักษร ฉ

คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น - หน้า 1/6 มีดังรายการต่อไปนี้

(ฉีก)ขาด,แตก,พังทลาย

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 破れる

ฉกฉวย,ชุบมือเปิบ,แย่งไป,ขโมย

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 横取りする

ฉนวน

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ インシュレーター

ฉนวน

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 絶縁体

ฉนวน

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 碍子

ฉนวนป้องกันความร้อน

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 断熱材

ฉนวนไฟฟ้า

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 誘電体

ฉบับจริง,ต้นฉบับจริง

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 正本

ฉบับถัดไป,เล่มถัดไป

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 次号

ฉบับย่อ

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 簡略版

ฉบับย่อ

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 縮刷版

ฉบับย่อ

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 縮小版

ฉมวก

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ

ฉลาก,ป้าย,เครื่องลางของขลัง

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ

ฉลาด

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 利口

ฉลาด

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 賢い

ฉลาด,หลักแหลม

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 機才

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ