ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น หมวดตัวอักษร ง

คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น - หน้า 1/26 มีดังรายการต่อไปนี้

(งาน)ก้าวหน้าไปด้วยดี

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 捗る

(งาน)ผลัดกลางคืน,กะกลางคืน

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 夜勤

(งาน)ยุ่ง,(คน)แน่น

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 立て込む

(งาน)ยุ่ง,(ทำงาน)งก ๆ

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 齷齪

(เงิน)จำนวนมาก,(รายได้)สูง

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 高額

(เงิน)ทดรองจ่าย

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 仮払い

(เงิน)ทิป,มันฝรั่งทอด

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ チップ

งก

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ がめつい

งง,ทำอะไรไม่ถูก

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ まごつく

งงงวย,(ตกใจจน)ตาค้าง

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ きょとんと

งงงวย,ตกตะลึง

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 呆気

งงงวย,สับสน

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 惑乱

งดงาม

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 絢爛

งดงาม,ดีเลิศ

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ

งดงาม,ด้วยความหวังดี

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ

งดงาม,ผุดผ่อง

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 麗しい

งดงาม,ยอดเยี่ยม,ประณีต

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 見事

งดงาม,ยอดเยี่ยม,ประณีต

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 美事

งดงาม,สง่างาม

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 端麗

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ