ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น หมวดตัวอักษร ก

คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น - หน้า 1/460 มีดังรายการต่อไปนี้

(กฎ ข้อบังคับ)เล็ก ๆ น้อย ๆ,ไม่สำคัญ

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 有らずもがな

(กระดาษ)ขนาดประมาณ 15 x 21 ซม.

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 合判

(กระดาษ)ขนาดประมาณ 15 x 21 ซม.

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 間判

(กระดูก)ลูกสะบ้า

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 膝蓋骨

(กราฟ)แกน y,แกนตั้ง

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 縦軸

(กรุณา) ดู,มอง,ชม

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 御覧なさい

(กรุณา) ดู,มอง,ชม

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ ご覧なさい

(กลิ่น)หอม,หอมหวน

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 香ばしい

(กลุ่มดาว) ฟินิกส์

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 鳳凰座

(กล้วย) 1 หวี

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 一房

(การจัดการ)สายเกินไป,ช้าเกินไป

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 手遅れ

(การฉลอง) ครบรอบ....ปี

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 年祭

(การทาน)หนึ่งคำ,การพูดสั้น ๆ

ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 一口

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ