ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "พระเขนย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "พระเขนย"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
พระเขนยข้างหมอนข้าง
พระเขนยอิง, พระขนนหมอนอิง