ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "พระราชปุจฉา"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  พระราชปุจฉา

  คำสามัญ คำถาม

  ใช้กับ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ_x000D_ สมเด็จพระบรมราชชนนี_x000D_ สมเด็จพระยุพราช_x000D_ สมเด็จพระบรมราชินี_x000D_ สยามมกุฎราชกุมาร_x000D_ สมเด็จพระบรมราชกุมารี

 • 2/2

  พระราชปุจฉา

  คำสามัญ ถาม

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "พระราชปุจฉา"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
มีพระราชปุจฉา (พระเจ้าแผ่นดิน)ถาม
พระปุจฉาคำถาม
พระราชปฏิสันถารคำทักทาย, การทักทาย เช่น กับแขกเมืองหรือพระราชอาคันตุกะ
ฉลองพระองค์เสื้อ เสื้อผ้า ใช้กับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ ถ้าจะระบุชุดหรือแบบก็เติมคำลงต่อท้าย เช่น ฉลองพระองค์เครื่องแบบ ฉลองพระองค์ชุดลำลอง