ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "พระราชทาน"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "พระราชทาน"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
พระราชดำรัส, พระราชกระแสคำพูด, พูด
พระราชอาสน์ที่นั่ง
พระราชปฏิสันถารทักทาย
พระราชปุจฉาถาม
พระราชปนัดดาเหลน
ต้องพระราชอาญาต้องโทษ
พระราชบรรจถรณ์ที่นอน
พระราชเสาวนีย์คำสั่ง ใช้กับพระราชินี