ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "พระราชดำรัสสั่ง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    พระราชดำรัสสั่ง

    คำสามัญ คำสั่ง

    ใช้กับ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ_x000D_ สยามมกุฎราชกุมาร_x000D_ สมเด็จพระยุพราช