ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "พระที่นั่ง"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "พระที่นั่ง"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
เรือพระที่นั่งเรือ
รถพระที่นั่งรถ
พระที่นั่งเก้าอี้เก้าอี้ที่นั่ง
พระที่นั่งเจียมพรมเจียม พรมขนสัตว์
พระราชอาสน์ที่นั่ง
อาสนะที่นั่ง
เงินท้ายพระที่นั่ง, เงินท้ายที่นั่งพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นเงินที่มหาดเล็กจะเชิญไปสำหรับทรงใช้สอย
เทียนท้ายพระที่นั่ง, เทียนท้ายที่นั่งที่บูชาอย่างสังเขปใช้คู่กับผ้าทรงกราบ จัดไว้สำหรับตามเสด็จ มีเทียน 2 เล่ม ธูป 1 กระถาง ผ้าทรงกราบ และพุ่ม