ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "ทรงปราศรัย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "ทรงปราศรัย"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
พระราชปฏิสันถารทักทายปราศรัย
ทรงชำนาญ,ทรงเชี่ยวชาญชำนาญ
ทรงช้างขี่ช้าง
ทรงธรรมฟังธรรม
ทรงฟังฟัง
ทรงศีลถือศีล
ทรงดนตรีเล่นดนตรี
ทรงประดิษฐ์ประดิษฐ์