ทรงทักทาย, ตรัสทักทาย

คำราชาศัพท์

กริยา ›

คำสามัญทักทาย ทรงทักทายอย่างไม่เป็นทางการกับบุคคลทั่วไป

ใช้กับพระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์

1