ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "ทรงทักทาย, ตรัสทักทาย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ทรงทักทาย, ตรัสทักทาย

    คำสามัญ ทักทาย ทรงทักทายอย่างไม่เป็นทางการกับบุคคลทั่วไป

    ใช้กับ พระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์