ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "จังหัน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "จังหัน"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
ภัตตาหารอาหาร
เครื่องต้นอาหาร
ชามเครื่องต้นชามอาหาร
โต๊ะเสวยพระกระยาหารโต๊ะอาหาร
เทียบเครื่องชิมอาหาร
เครื่องหวาน, เครื่องต้นหวานของหวาน, อาหารหวาน
โต๊ะเสวยโต๊ะรับประทานอาหาร
ถ้วยชามเครื่องต้นถ้วยชามอาหาร
เครื่องคาว, เครื่องต้นคาวของคาว, อาหารคาว