ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ หมวดตัวอักษร ส

คำราชาศัพท์ หมวดตัวอักษร ส

คำราชาศัพท์ - หน้า 1/3 มีดังรายการต่อไปนี้

สดับ

คำสามัญ ฟังอย่างตั้งใจ

สดัปกรณ์, สดับปกรณ์

คำสามัญ ก. บังสุกุล น. พิธีสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพ ปัจจุบันใช้เฉพาะเจ้านาย

สนพระทัย

คำสามัญ สนใจ

สนพระราชหฤทัย

คำสามัญ สนใจ

สมเด็จพระบรมราชชนนี,สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

คำสามัญ แม่ ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ หมายถึง แม่ ที่เป็นสมเด็จพระบรมราชินีหรือเทียบเท่าสมเด็จพระบรมราชินี

สมเด็จพระบรมเชษฐาธิบดี

คำสามัญ พี่ชาย ที่ทรงพระอิสริยศักดิ์สูงเป็นพิเศษของพระมหากษัตริย์

สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช

คำสามัญ พี่ชาย (ที่เป็นพระมหากษัตริย์) ของพระมหากษัตริย์

สมเด็จพระราชชนนี

คำสามัญ แม่ ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์หมายถึงแม่ ที่เป็นเจ้านายที่ทรงอิสริยศักดิ์สูง

สมเด็จพระราชโสทรานุชา

คำสามัญ น้องชายร่วมท้องของพระมหากษัตริย์

สมเด็จพระอนุชาธิราช

คำสามัญ น้องชาย (ที่เป็นเจ้าฟ้า) ของพระมหากษัตริย์และสมมติขึ้นเป็นรัชทายาทผู้จะสืบราชสันตติวงศ์

สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ,สมเด็จพระอนุชา

คำสามัญ น้องชาย (ที่เป็นเจ้าฟ้า) ของพระมหากษัตริย์

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ

คำสามัญ พี่สาว (ที่เป็นเจ้าฟ้า) ของพระมหากษัตริย์

สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ,สมเด็จพระเชษฐา

คำสามัญ พี่ชาย (ที่เป็นเจ้าฟ้า) ของพระมหากษัตริย์

สมเด็จพระเชษฐภคินี

คำสามัญ พี่สาว (ที่เป็นเจ้าฟ้า) ของพระมหากษัตริย์

สมเด็จพระโสทรเชษฐภาดา,สมเด็จพระโสทรเชษฐา

คำสามัญ พี่ชายร่วมท้อง ของพระมหากษัตริย์

สมโภช

คำสามัญ งานฉลองในพิธีมงคลเพื่อความยินดีร่าเริง

สมโภช

คำสามัญ ฉลอง

สรงน้ำ

คำสามัญ อาบน้ำ

สรงพระพักตร์

คำสามัญ ล้างหน้า

สร้อยข้อพระหัตถ์, พระวลัย

คำสามัญ สร้อยข้อมือ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม