คำราชาศัพท์ - หมวด ส

(หน้า 1/1)

 • สรงน้ำ

  ความหมาย
  อาบน้ำ
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดพระสงฆ์

  999+
  views

 • สรงพระพักตร์

  ความหมาย
  ล้างหน้า
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดกริยา

  999+
  views

 • สร้อยข้อพระหัตถ์, พระวลัย

  ความหมาย
  สร้อยข้อมือ
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ

  999+
  views

 • สร้อยพระศอ

  ความหมาย
  สร้อยคอ
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ

  999+
  views

 • สลากภัต

  ความหมาย
  อาหารถวายพระด้วยสลาก
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดพระสงฆ์

  999+
  views

 • สันพระนาสิก , สันพระนาสา

  ความหมาย
  สันจมูก
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย

  999+
  views

 • สายพระสกุล

  ความหมาย
  สายรก
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย

  999+
  views

 • สายสูตร

  ความหมาย
  เชือกหุ้มผ้าขาวสำหรับทรงถือในการหล่อพระพุทธรูปหรือยกช่อฟ้า เป็นต้น
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป

  999+
  views

 • สุกร

  ความหมาย
  หมู
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • สุนัข

  ความหมาย
  หมา
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • เสด็จประพาส

  ความหมาย
  ไปเที่ยว
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดกริยา

  999+
  views

 • เสด็จพระราชดำเนิน

  ความหมาย
  เดินทางไปที่ไกล ๆ
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดกริยา

  999+
  views

 • เสด็จลง…

  ความหมาย
  เดินทางไปที่ใกล้ ๆ
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดกริยา

  999+
  views

 • เสนาสนะ

  ความหมาย
  สถานที่พระภิกษุใช้อาศัย
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดพระสงฆ์

  971
  views

 • เส้นพระเจ้า

  ความหมาย
  เส้นผมของพระมหากษัตริย์
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย

  999+
  views

 • เส้นพระโลหิต, หลอดพระโลหิต

  ความหมาย
  เส้นเลือด หลอดเลือด
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย

  999+
  views