คำราชาศัพท์ - หมวด ม

(หน้า 1/1)

 • มรณภาพ

  ความหมาย
  ตาย
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดพระสงฆ์

  999+
  views

 • มะเขือเผา

  ความหมาย
  มะเขือกะหำแพะ
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • มีดคาว, มีดหวาน, มีดผลไม้

  ความหมาย
  มีด
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องภาชนะใช้สอย

  999+
  views

 • มีพระราชประสงค์

  ความหมาย
  อยากได้
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดกริยา

  999+
  views

 • มุสิกะ

  ความหมาย
  หนู
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • มูล

  ความหมาย
  ขี้ของสัตว์
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • มูลดิน

  ความหมาย
  ขี้ดิน
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • มูลพระนขา

  ความหมาย
  ขี้เล็บ
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย

  999+
  views

 • มูลพระนาสิก

  ความหมาย
  น้ำมูก
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย

  999+
  views

 • ม่านพระเนตร

  ความหมาย
  ม่านตา
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย

  999+
  views