ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ หมวดตัวอักษร พ

คำราชาศัพท์ หมวดตัวอักษร พ

คำราชาศัพท์ - หน้า 1/22 มีดังรายการต่อไปนี้

พระกฏิฐิ

คำสามัญ กระดูกสะเอว

พระกนิษฐภคินี

คำสามัญ น้องสาว ของพระมหากษัตริย์ และเจ้านาย

พระกนิษฐา

คำสามัญ นิ้วก้อย

พระกร

คำสามัญ ปลายแขน (ตั้งแต่ข้อศอกถึงข้อมือ)

พระกรรณ

คำสามัญ หู ใบหู

พระกรรภิรมย์

คำสามัญ ฉัตรสีขาว ลงยันต์ด้วยเส้นทอง 5 ชั้น สำรับหนึ่งมี 3 คัน

พระกรรเจียก

คำสามัญ จอนหู

พระกระยาตัง

คำสามัญ ข้าวตัง

พระกระยาต้ม

คำสามัญ ข้าวต้ม

พระกระยาต้ม

คำสามัญ ข้าวต้ม

พระกระยาหาร

คำสามัญ ข้าว

พระกราม

คำสามัญ ฟันกราม

พระกลด

คำสามัญ ร่ม

พระกลด

คำสามัญ ร่มด้ามยาว สำหรับประดับพระเกียรติยศ

พระกลดคันสั้น

คำสามัญ ร่ม

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม