คำราชาศัพท์ - หมวด พ

(หน้า 1/14)

 • พระกฏิฐิ

  ความหมาย
  กระดูกสะเอว
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย

  999+
  views

 • พระกนิษฐา

  ความหมาย
  นิ้วก้อย
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย

  999+
  views

 • พระกนีนิกา , พระเนตรดารา

  ความหมาย
  แก้วตา
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย

  999+
  views

 • พระกร

  ความหมาย
  ปลายแขน (ตั้งแต่ข้อศอกถึงข้อมือ)
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย

  999+
  views

 • พระกรรณ

  ความหมาย
  หู ใบหู
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย

  999+
  views

 • พระกรรภิรมย์

  ความหมาย
  ฉัตรสีขาว ลงยันต์ด้วยเส้นทอง 5 ชั้น สำรับหนึ่งมี 3 คัน
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป

  999+
  views

 • พระกรรเจียก

  ความหมาย
  จอนหู
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ

  999+
  views

 • พระกระยาตัง

  ความหมาย
  ข้าวตัง
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • พระกระยาต้ม

  ความหมาย
  ข้าวต้ม
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร

  999+
  views

 • พระกระยาต้ม

  ความหมาย
  ข้าวต้ม
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • พระกระยาหาร

  ความหมาย
  ข้าว
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร

  999+
  views

 • พระกระยาเสวย, พระกระยา

  ความหมาย
  ข้าว
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • พระกราม

  ความหมาย
  ฟันกราม
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย

  999+
  views

 • พระกฤษฎี , บั้นพระองค์, พระกฏิ

  ความหมาย
  สะเอว เอว
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย

  999+
  views

 • พระกลด

  ความหมาย
  ร่มด้ามยาว สำหรับประดับพระเกียรติยศ
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป

  999+
  views

 • พระกลดคันสั้น

  ความหมาย
  ร่ม
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป

  999+
  views

 • พระกล้องสลัด

  ความหมาย
  กล้องที่ใส่อาวุธซัด
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป

  999+
  views

 • พระกษิรธารา

  ความหมาย
  น้ำนม
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย

  999+
  views

 • พระกัจฉะ

  ความหมาย
  รักแร้
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย

  999+
  views

 • พระกัจฉโลมะ

  ความหมาย
  ขนรักแร้
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย

  999+
  views