ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ หมวดตัวอักษร ฝ

คำราชาศัพท์ มีดังรายการต่อไปนี้

ฝ่าพระบาท

คำสามัญ ฝ่าเท้า

ฝ่าพระบาท

คำสามัญ แทนชื่อที่พูดด้วย

ฝ่าพระหัตถ์

คำสามัญ ฝ่ามือ


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม