คำราชาศัพท์ - หมวด ฝ

(หน้า 1/1)

 • ฝ่าพระบาท

  ความหมาย
  แทนชื่อที่พูดด้วย
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดสรรพนาม
  ใช้กับ
  เจ้านายชั้นสูง

  999+
  views

 • ฝ่าพระบาท

  ความหมาย
  ฝ่าเท้า
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย

  999+
  views

 • ฝ่าพระหัตถ์

  ความหมาย
  ฝ่ามือ
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย

  999+
  views