คำราชาศัพท์ - หมวด ผ

(หน้า 1/1)

 • ผล

  ความหมาย
  ลูก (ใช้เรียกลูกไม้ทั้งปวง)
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • ผลนางนูน

  ความหมาย
  ลูกอีนูน
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  800
  views

 • ผลมูลกา

  ความหมาย
  ลูกขี้กา
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • ผลมูลละมั่ง

  ความหมาย
  ลูกตะลิงปลิง
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • ผลมูลละมั่ง

  ความหมาย
  ลูกตะลิงปลิง
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร

  999+
  views

 • ผลอัมพวา

  ความหมาย
  ผลมะม่วง
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร

  999+
  views

 • ผลอุลิด

  ความหมาย
  ลูกแตงโม
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร

  999+
  views

 • ผลอุลิด

  ความหมาย
  ลูกแตงโม
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • ผักทอดยอด

  ความหมาย
  ผักบุ้ง
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร

  999+
  views

 • ผักทอดยอด

  ความหมาย
  ผักบุ้ง
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • ผักนางริ้น

  ความหมาย
  ผักอีริ้น
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • ผักรู้นอน

  ความหมาย
  ผักกระเฉด
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร

  999+
  views

 • ผักรู้นอน

  ความหมาย
  ผักกระเฉด
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • ผักสามหาว

  ความหมาย
  ผักตบ
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร

  999+
  views

 • ผักสามหาว

  ความหมาย
  ผักตบ
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • ผักไผ่, ผักไห่

  ความหมาย
  ผักปลาบ
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • ผิวพระพักตร์, พระราศี

  ความหมาย
  ผิวหน้า
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย

  999+
  views

 • ผ้าเช็ดพระหัตถ์

  ความหมาย
  ผ้าเช็ดมือ
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องภาชนะใช้สอย

  999+
  views