คำราชาศัพท์ - หมวด ป

(หน้า 1/1)

 • ประทับ

  ความหมาย
  นั่ง
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดกริยา

  999+
  views

 • ประเคน

  ความหมาย
  ถวาย
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดพระสงฆ์

  999+
  views

 • ปลงผม

  ความหมาย
  โกนผม
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดพระสงฆ์

  999+
  views

 • ปลามัจฉะ

  ความหมาย
  ปลาร้า
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร

  999+
  views

 • ปลามัจฉะ

  ความหมาย
  ปลาร้า
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • ปลายาว

  ความหมาย
  ปลาไหล
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร

  999+
  views

 • ปลายาว

  ความหมาย
  ปลาไหล
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • ปลาลิ้นสุนัข

  ความหมาย
  ปลาลิ้นหมา
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • ปลาหาง

  ความหมาย
  ปลาช่อน
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • ปลาหาง

  ความหมาย
  ปลาช่อน
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร

  999+
  views

 • ปลาใบไม้

  ความหมาย
  ปลาสลิด
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • ปลาใบไม้

  ความหมาย
  ปลาสลิด
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร

  999+
  views

 • ปลีกกล้วย

  ความหมาย
  หัวปลี
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • ปัจจัย

  ความหมาย
  เงิน
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดพระสงฆ์

  999+
  views