ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ หมวดตัวอักษร บ

คำราชาศัพท์ หมวดตัวอักษร บ

คำราชาศัพท์ มีดังรายการต่อไปนี้

บรรทม

คำสามัญ นอน

บั้นพระองค์ , พระกฤษฎี

คำสามัญ บั้นเอว

บางชีโพ้น

คำสามัญ บางชีหน

บางนางร้า

คำสามัญ บางอีร้า

บุษบา

คำสามัญ ดอกไม้

บ้วนพระโอษฐ์

คำสามัญ กระโถน

ใบปวารณา

คำสามัญ คำแจ้งถวายจตุปัจจัย


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม