คำราชาศัพท์ - หมวด บ

(หน้า 1/1)

 • บรรทม

  ความหมาย
  นอน
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดกริยา

  999+
  views

 • บางชีโพ้น

  ความหมาย
  บางชีหน
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  723
  views

 • บางนางร้า

  ความหมาย
  บางอีร้า
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  543
  views

 • บ้วนพระโอษฐ์

  ความหมาย
  กระโถน
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องภาชนะใช้สอย

  999+
  views

 • ใบปวารณา

  ความหมาย
  คำแจ้งถวายจตุปัจจัย
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดพระสงฆ์

  999+
  views