ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ หมวดตัวอักษร น

คำราชาศัพท์ หมวดตัวอักษร น

คำราชาศัพท์ มีดังรายการต่อไปนี้

นภา

คำสามัญ ฟ้า ท้องฟ้า

นางเก้ง

คำสามัญ อีเก้ง

นางเลิ้ง

คำสามัญ อีเลิ้ง

นางเห็น

คำสามัญ อีเห็น

นารีจำศีล

คำสามัญ กล้วยบวชชี

นิมนต์

คำสามัญ เชิญ

นิ้วพระบาท

คำสามัญ นิ้วเท้า

น้อมเกล้าน้อมถวายแด่ พระราชา,ราชินี

คำสามัญ ให้ของชิ้นเล็ก (ประชาชน)

น้ำจัณฑ์

คำสามัญ เหล้า

น้ำจันท์

คำสามัญ สุรา

น้ำพระทัย

คำสามัญ น้ำใจ


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม