คำราชาศัพท์ - หมวด น

(หน้า 1/1)

 • นางเก้ง

  ความหมาย
  อีเก้ง
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • นางเลิ้ง

  ความหมาย
  อีเลิ้ง
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  773
  views

 • นางเห็น

  ความหมาย
  อีเห็น
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • นารีจำศีล

  ความหมาย
  กล้วยบวชชี
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร

  999+
  views

 • นิมนต์

  ความหมาย
  เชิญ
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดพระสงฆ์

  999+
  views

 • นิ้วพระบาท

  ความหมาย
  นิ้วเท้า
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย

  999+
  views

 • น้ำจัณฑ์

  ความหมาย
  เหล้า
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป

  999+
  views