คำราชาศัพท์ - หมวด ถ

(หน้า 1/1)

 • ถวายบังคม

  ความหมาย
  ไหว้
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดกริยา

  999+
  views

 • ถั่วเพาะ

  ความหมาย
  ถั่วงอก
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • ถั่วเพาะ

  ความหมาย
  ถั่วงอก
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร

  999+
  views

 • ถาดพระสุธารส

  ความหมาย
  ถาดเครื่องน้ำร้อน น้ำเย็น
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องภาชนะใช้สอย

  999+
  views

 • ถาน,เวจกุฎี

  ความหมาย
  ห้องสุขา
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดพระสงฆ์

  999+
  views

 • ถ่ายมูล

  ความหมาย
  สัตว์ขี้ เช่น นกถ่ายมูล
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • ถ้วยพระสุธารส

  ความหมาย
  ถ้วยน้ำ
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องภาชนะใช้สอย

  999+
  views

 • เถากะพังโหม

  ความหมาย
  เถาตูดหมูตูดหมา
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  991
  views

 • เถามุ้ย

  ความหมาย
  เถาหมามุ้ย
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • เถาศีรษะวานร

  ความหมาย
  เถาหัวลิง
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views