ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ หมวดตัวอักษร ถ

คำราชาศัพท์ หมวดตัวอักษร ถ

คำราชาศัพท์ มีดังรายการต่อไปนี้

ถวาย

คำสามัญ มอบของต่างๆ

ถวายความเคารพ

คำสามัญ ทำความเคารพ, แสดงการเคารพ

ถวายงาน

คำสามัญ รายงาน

ถวายบังคม

คำสามัญ ไหว้

ถวายพระกลด

คำสามัญ กั้นร่มให้

ถั่วเพาะ

คำสามัญ ถั่วงอก

ถั่วเพาะ

คำสามัญ ถั่วงอก

ถาดพระสุธารส

คำสามัญ ถาดเครื่องน้ำร้อน น้ำเย็น

ถาน,เวจกุฎี

คำสามัญ ห้องสุขา

ถุงพระบาท

คำสามัญ ถุงเท้า

ถุงพระหัตถ์

คำสามัญ ถุงมือ

ถ่ายมูล

คำสามัญ สัตว์ขี้ เช่น นกถ่ายมูล

ถ้วยชามเครื่องต้น

คำสามัญ ถ้วยชามอาหาร

ถ้วยพระสุธารส

คำสามัญ ถ้วยน้ำ

ถ้วยพระสุธารส

คำสามัญ ถ้วยน้ำชาจีน

เถลิงถวัลยราชสมบัติ

คำสามัญ ขึ้นครองราชย์

เถากะพังโหม

คำสามัญ เถาตูดหมูตูดหมา

เถามุ้ย

คำสามัญ เถาหมามุ้ย

เถาศีรษะวานร

คำสามัญ เถาหัวลิง


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม