ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ หมวดตัวอักษร ฉ

คำราชาศัพท์ หมวดตัวอักษร ฉ

คำราชาศัพท์ มีดังรายการต่อไปนี้

ฉลองพระบาท

คำสามัญ รองเท้า (พระเจ้าแผ่นดิน)

ฉลองพระหัตถ์ช้อน

คำสามัญ ช้อน

ฉลองพระหัตถ์ตะเกียบ

คำสามัญ ตะเกียบ

ฉลองพระหัตถ์ส้อม

คำสามัญ ส้อม

ฉลองพระองค์

คำสามัญ เสื้อผ้า

ฉลองพระองค์

คำสามัญ เสื้อ เสื้อผ้า ใช้กับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ ถ้าจะระบุชุดหรือแบบก็เติมคำลงต่อท้าย เช่น ฉลองพระองค์เครื่องแบบ ฉลองพระองค์ชุดลำลอง

ฉลองพระองค์กระโปรง

คำสามัญ กระโปรง

ฉลองพระเนตร

คำสามัญ แว่นตา

ฉลองได

คำสามัญ ไม้เกาหลัง มีลักษณนามเป็น องค์

ฉัน

คำสามัญ รับประทาน


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม