คำราชาศัพท์ - หมวด จ

(หน้า 1/1)

 • จังหัน

  ความหมาย
  อาหาร
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดพระสงฆ์

  999+
  views

 • จานเครื่องต้น

  ความหมาย
  จาน
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องภาชนะใช้สอย

  999+
  views

 • จำวัด

  ความหมาย
  นอน
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดพระสงฆ์

  999+
  views

 • จิตรจูล, จิตรจุล

  ความหมาย
  เต่า
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • เจ็ดประการ

  ความหมาย
  เจ็ดอย่าง
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views