ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ หมวดตัวอักษร ง

คำราชาศัพท์ มีดังรายการต่อไปนี้

เงินท้ายพระที่นั่ง, เงินท้ายที่นั่ง

คำสามัญ พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นเงินที่มหาดเล็กจะเชิญไปสำหรับทรงใช้สอย


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม