คำราชาศัพท์ - หมวด คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร

(หน้า 1/2)

 • กล้วยเปลือกบางหรือกล้วยกระ

  ความหมาย
  กล้วยไข่
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร

  999+
  views

 • ขนมดอกเหล็กหรือขนมทราย

  ความหมาย
  ขนมขี้หนู
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร

  999+
  views

 • ขนมทองฟู

  ความหมาย
  ขนมตาล
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร

  999+
  views

 • ขนมบัวสาว

  ความหมาย
  ขนมเทียน
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร

  999+
  views

 • ขนมสอดไส้

  ความหมาย
  ขนมใส่ไส้
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร

  999+
  views

 • ขนมเส้น

  ความหมาย
  ขนมจีน
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร

  999+
  views

 • ถั่วเพาะ

  ความหมาย
  ถั่วงอก
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร

  999+
  views

 • นารีจำศีล

  ความหมาย
  กล้วยบวชชี
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร

  999+
  views

 • ปลามัจฉะ

  ความหมาย
  ปลาร้า
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร

  999+
  views

 • ปลายาว

  ความหมาย
  ปลาไหล
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร

  999+
  views

 • ปลาหาง

  ความหมาย
  ปลาช่อน
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร

  999+
  views

 • ปลาใบไม้

  ความหมาย
  ปลาสลิด
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร

  999+
  views

 • ผลมูลละมั่ง

  ความหมาย
  ลูกตะลิงปลิง
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร

  999+
  views

 • ผลอัมพวา

  ความหมาย
  ผลมะม่วง
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร

  999+
  views

 • ผลอุลิด

  ความหมาย
  ลูกแตงโม
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร

  999+
  views

 • ผักทอดยอด

  ความหมาย
  ผักบุ้ง
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร

  999+
  views

 • ผักรู้นอน

  ความหมาย
  ผักกระเฉด
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร

  999+
  views

 • ผักสามหาว

  ความหมาย
  ผักตบ
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร

  999+
  views

 • พระกระยาต้ม

  ความหมาย
  ข้าวต้ม
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร

  999+
  views

 • พระกระยาหาร

  ความหมาย
  ข้าว
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร

  999+
  views