คำราชาศัพท์ - หมวด คําราชาศัพท์ หมวดสรรพนาม

(หน้า 1/1)

 • กระผม, ดิฉัน

  ความหมาย
  แทนชื่อผู้พูด (บุรุษที่ 1)
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดสรรพนาม
  ใช้กับ
  ผู้ใหญ่, พระสงฆ์

  999+
  views

 • ข้าพระพุทธเจ้า

  ความหมาย
  แทนชื่อผู้พูด (บุรุษที่ 1)
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดสรรพนาม
  ใช้กับ
  พระมหากษัตริย์

  999+
  views

 • ท่าน

  ความหมาย
  แทนผู้ที่พูดถึง
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดสรรพนาม
  ใช้กับ
  เจ้านาย, ขุนนางผู้ใหญ่, พระภิกษุ, ผู้ใหญ่ที่นับถือ

  999+
  views

 • ฝ่าพระบาท

  ความหมาย
  แทนชื่อที่พูดด้วย
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดสรรพนาม
  ใช้กับ
  เจ้านายชั้นสูง

  999+
  views

 • พระคุณท่าน

  ความหมาย
  แทนชื่อที่พูดด้วย
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดสรรพนาม
  ใช้กับ
  พระภิกษุสงฆ์ทั่วไป

  999+
  views

 • พระคุณเจ้า

  ความหมาย
  แทนชื่อที่พูดด้วย
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดสรรพนาม
  ใช้กับ
  พระสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์

  999+
  views

 • พระองค์

  ความหมาย
  แทนผู้ที่พูดถึง (บุรุษที่ 3)
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดสรรพนาม
  ใช้กับ
  พระราชา, พระพุทธเจ้า, เทพผู้เป็นใหญ่

  999+
  views

 • พระเดชพระคุณ

  ความหมาย
  แทนชื่อที่พูดด้วย
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดสรรพนาม
  ใช้กับ
  เจ้านาย, พระภิกษุที่นับถือ

  999+
  views

 • ใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาท

  ความหมาย
  แทนชื่อที่พูดด้วย (บุรุษที่ 2)
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดสรรพนาม
  ใช้กับ
  พระมหากษัตริย์

  999+
  views

 • ใต้ฝ่าละอองพระบาท

  ความหมาย
  แทนชื่อที่พูดด้วย (บุรุษที่ 2)
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดสรรพนาม
  ใช้กับ
  พระบรมราชินี, พระบรมราชนนี, พระบรมโอสรสาธิราช, พระบรมราชกุมารี

  999+
  views