คำราชาศัพท์ - หมวด คําราชาศัพท์ หมวดกริยา

(หน้า 1/4)

 • ชำระพระหัตถ์

  ความหมาย
  ล้างมือ
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดกริยา

  999+
  views

 • ตรัส

  ความหมาย
  พูดด้วย
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดกริยา

  999+
  views

 • ถวายบังคม

  ความหมาย
  ไหว้
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดกริยา

  999+
  views

 • ทรงถาม, ตรัสถาม

  ความหมาย
  ถาม
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
  ใช้กับ
  พระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์

  999+
  views

 • ทรงทักทาย, ตรัสทักทาย

  ความหมาย
  ทักทาย ทรงทักทายอย่างไม่เป็นทางการกับบุคคลทั่วไป
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
  ใช้กับ
  พระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์

  999+
  views

 • ทรงปราศรัย

  ความหมาย
  ปราศรัย
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
  ใช้กับ
  พระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์

  999+
  views

 • ทรงพระกาสะ

  ความหมาย
  ไอ
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดกริยา

  999+
  views

 • ทรงพระปรมาภิไธย

  ความหมาย
  ลงลายมือชื่อ
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดกริยา

  999+
  views

 • ทรงพระปินาสะ

  ความหมาย
  จาม
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดกริยา

  999+
  views

 • ทรงพระราชนิพนธ์

  ความหมาย
  แต่งหนังสือ
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดกริยา

  999+
  views

 • ทรงพระสรวล

  ความหมาย
  หัวเราะ
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดกริยา

  999+
  views

 • ทรงพระอักษร

  ความหมาย
  เรียน เขียน อ่าน
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดกริยา

  999+
  views

 • ทรงพระเกษมสำราญ

  ความหมาย
  สุขสบาย
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดกริยา

  999+
  views

 • ทรงยืน

  ความหมาย
  ยืน
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดกริยา

  999+
  views

 • ทรงสัมผัสมือ

  ความหมาย
  จับมือ
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดกริยา

  999+
  views

 • ทรงเครื่อง

  ความหมาย
  แต่งตัว
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดกริยา

  999+
  views

 • ทอดพระเนตร

  ความหมาย
  ดู
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดกริยา

  999+
  views

 • บรรทม

  ความหมาย
  นอน
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดกริยา

  999+
  views

 • ประทับ

  ความหมาย
  นั่ง
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดกริยา

  999+
  views

 • พระดำรัส

  ความหมาย
  คำพูด
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
  ใช้กับ
  พระราชวงศ์

  999+
  views