ค้นหาคำราชาศัพท์

ทั้งหมด
 คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป

คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป

คำราชาศัพท์ - หน้า 4/4 มีดังรายการต่อไปนี้

ราวผ้าซับพระพักตร์

คำสามัญ ราวพาดผ้า

ลาดพระที่

คำสามัญ ผ้าปูที่นอน

สายสูตร

คำสามัญ เชือกหุ้มผ้าขาวสำหรับทรงถือในการหล่อพระพุทธรูปหรือยกช่อฟ้า เป็นต้น

หีบพระศรี, หีบหมากเสวย

คำสามัญ หีบหมาก

อ่างชำระพระหัตถ์

คำสามัญ อ่างล้างมือ

อ่างสรง

คำสามัญ อ่างอาบน้ำ

เครื่องพระสำอาง

คำสามัญ เครื่องประทินผิว เครื่องสำอาง

เครื่องพระสุคนธ์

คำสามัญ เครื่องหอม เช่น น้ำอบ น้ำหอม น้ำปรุง แป้งผัดหน้า แป้งกระแจะ ฯลฯ

เงินท้ายพระที่นั่ง, เงินท้ายที่นั่ง

คำสามัญ พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นเงินที่มหาดเล็กจะเชิญไปสำหรับทรงใช้สอย

เทียนท้ายพระที่นั่ง, เทียนท้ายที่นั่ง

คำสามัญ ที่บูชาอย่างสังเขปใช้คู่กับผ้าทรงกราบ จัดไว้สำหรับตามเสด็จ มีเทียน 2 เล่ม ธูป 1 กระถาง ผ้าทรงกราบ และพุ่ม

แคะพระกรรณ

คำสามัญ ไม้แคะหู

แคะพระทนต์

คำสามัญ ไม้จิ้มฟัน

โต๊ะข้างพระที่

คำสามัญ โต๊ะเล็กข้างเตียงนอน

โต๊ะทรงพระอักษร

คำสามัญ โต๊ะเขียนหนังสือ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม