ค้นหาคำราชาศัพท์

 คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป

คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป

คำราชาศัพท์ - หน้า 3/4 มีดังรายการต่อไปนี้

พระแสง

คำสามัญ ศัสตราวุธ

พระแสงกรรบิด

คำสามัญ มีดโกน

พระแสงกระบี่

คำสามัญ กระบี่

พระแสงกระสุน

คำสามัญ กระสุน

พระแสงกริช

คำสามัญ กริช

พระแสงกัสสะ

คำสามัญ แหนบถอนหนวด

พระแสงกั่นหยั่น

คำสามัญ กั่นหยั่น

พระแสงของ้าว

คำสามัญ อาวุธที่มีทั้งขอ และง้าว ใช้เวลาทำสงครามยุทธหัตถี

พระแสงง้าว

คำสามัญ ง้าว

พระแสงดาบ

คำสามัญ ดาบ

พระแสงดาบคาบค่าย

คำสามัญ ดาบมีชื่อดังนั้น

พระแสงทวน

คำสามัญ ทวน

พระแสงปืน

คำสามัญ ปืน

พระแสงหอก

คำสามัญ หอก

พระแสงเกาทัณฑ์

คำสามัญ เกาทัณฑ์

พระแสงเขน

คำสามัญ เขน

พระโธรน

คำสามัญ พระราชอาสน์อย่างฝรั่ง เก้าอี้พนักสูง

พระโอสถประจุ, พระโอสถปัด

คำสามัญ ยาถ่าย, ยาระบาย

พระโอสถเส้น

คำสามัญ ยาเส้นสำหรับสูบ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม