ค้นหาคำราชาศัพท์

ทั้งหมด
 คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป

คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป

คำราชาศัพท์ - หน้า 1/4 มีดังรายการต่อไปนี้

กระเป๋าทรง

คำสามัญ กระเป๋าถือ

คันฉ่อง

คำสามัญ กระจกมีคันถือ แว่นโลหะขัดเงามีด้าม ใช้เป็นกระจกส่องหน้า

ฉลองพระเนตร

คำสามัญ แว่นตา

ตลับพระมณฑปเล็ก

คำสามัญ ตลับยอดมณฑป

ตั่ง

คำสามัญ ที่นั่งไม่มีพนัก

ธารพระกร

คำสามัญ ไม้เท้า, ไม้วา, ไม้วัด

น้ำจัณฑ์

คำสามัญ เหล้า

พระกรรภิรมย์

คำสามัญ ฉัตรสีขาว ลงยันต์ด้วยเส้นทอง 5 ชั้น สำรับหนึ่งมี 3 คัน

พระกลด

คำสามัญ ร่มด้ามยาว สำหรับประดับพระเกียรติยศ

พระกลดคันสั้น

คำสามัญ ร่ม

พระกล้องสลัด

คำสามัญ กล้องที่ใส่อาวุธซัด

พระฉาย

คำสามัญ กระจกส่อง

พระตรา

คำสามัญ ตราส่วนพระองค์ของพระราชวงศ์ ดวงตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์

พระที่นั่ง

คำสามัญ ที่นั่ง

พระที่นั่งเจียม

คำสามัญ พรมเจียม พรมขนสัตว์

พระพัชนี

คำสามัญ พัด

พระยี่ภู่

คำสามัญ ฟูก นวมที่ปูลาดไว้

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม