คำราชาศัพท์ - หมวด คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป

(หน้า 1/4)

 • กระเป๋าทรง

  ความหมาย
  กระเป๋าถือ
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป

  999+
  views

 • คันฉ่อง

  ความหมาย
  กระจกมีคันถือ แว่นโลหะขัดเงามีด้าม ใช้เป็นกระจกส่องหน้า
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป

  999+
  views

 • ฉลองพระหัตถ์, ฉลองได, นารายณ์หัตถ์

  ความหมาย
  ไม้เกาหลัง
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป

  999+
  views

 • ฉลองพระเนตร

  ความหมาย
  แว่นตา
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป

  999+
  views

 • ตลับพระมณฑปเล็ก

  ความหมาย
  ตลับยอดมณฑป
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป

  999+
  views

 • ตั่ง

  ความหมาย
  ที่นั่งไม่มีพนัก
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป

  999+
  views

 • ที่สรงพระพักตร์, ถาดสรงพระพักตร์,

  ความหมาย
  อ่างล้างหน้า
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป

  999+
  views

 • ธารพระกร

  ความหมาย
  ไม้เท้า, ไม้วา, ไม้วัด
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป

  999+
  views

 • น้ำจัณฑ์

  ความหมาย
  เหล้า
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป

  999+
  views

 • พระกรรภิรมย์

  ความหมาย
  ฉัตรสีขาว ลงยันต์ด้วยเส้นทอง 5 ชั้น สำรับหนึ่งมี 3 คัน
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป

  999+
  views

 • พระกลด

  ความหมาย
  ร่มด้ามยาว สำหรับประดับพระเกียรติยศ
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป

  999+
  views

 • พระกลดคันสั้น

  ความหมาย
  ร่ม
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป

  999+
  views

 • พระกล้องสลัด

  ความหมาย
  กล้องที่ใส่อาวุธซัด
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป

  999+
  views

 • พระฉาย

  ความหมาย
  กระจกส่อง
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป

  999+
  views

 • พระตรา

  ความหมาย
  ตราส่วนพระองค์ของพระราชวงศ์ ดวงตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป

  999+
  views

 • พระที่นั่ง

  ความหมาย
  ที่นั่ง
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป

  999+
  views

 • พระที่นั่งเก้าอี้, เก้าอี้ประทับ

  ความหมาย
  เก้าอี้นั่ง
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป

  999+
  views

 • พระที่นั่งเจียม

  ความหมาย
  พรมเจียม พรมขนสัตว์
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป

  999+
  views

 • พระพัชนี

  ความหมาย
  พัด
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป

  999+
  views

 • พระยี่ภู่

  ความหมาย
  ฟูก นวมที่ปูลาดไว้
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป

  999+
  views