ค้นหาคำราชาศัพท์

 คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องภาชนะใช้สอย

คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องภาชนะใช้สอย

คำราชาศัพท์ - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

จานเครื่องต้น

คำสามัญ จาน

ฉลองพระหัตถ์ช้อน

คำสามัญ ช้อน

ฉลองพระหัตถ์ตะเกียบ

คำสามัญ ตะเกียบ

ฉลองพระหัตถ์ส้อม

คำสามัญ ส้อม

ชามชำระพระหัตถ์

คำสามัญ ชามล้างมือ

ถาดพระสุธารส

คำสามัญ ถาดเครื่องน้ำร้อน น้ำเย็น

ถ้วยพระสุธารส

คำสามัญ ถ้วยน้ำ

ที่พระสุธารส

คำสามัญ ชุดเครื่องน้ำร้อน น้ำเย็น

บ้วนพระโอษฐ์

คำสามัญ กระโถน

ผ้าเช็ดพระหัตถ์

คำสามัญ ผ้าเช็ดมือ

พระตะพาบ, พระเต้า (คนโท)

คำสามัญ คนโทน้ำ

พระทวย

คำสามัญ คันทวยสำหรับรองรับกระโถน หรือรับพระภูษาโยง

พระมณฑปพระสุธารส

คำสามัญ หม้อน้ำดื่ม

พระมณฑปรัตนกรัณฑ์

คำสามัญ ขันน้ำทรงมณฑปพานรอง มีจอกลอย

พระมังสี

คำสามัญ พานรองสังข์ จอกหมาก

พระสุพรรณภาชน์

คำสามัญ โต๊ะทองคำสำหรับตั้งสำรับคาวหวาน

พระสุพรรณราช

คำสามัญ กระโถนใหญ่

พระสุพรรณศรี

คำสามัญ กระโถนเล็ก

พระสุวรรณภิงคาร

คำสามัญ หม้อน้ำทำด้วยทองคำรูปคนโท

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม