คำราชาศัพท์ - หมวด คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องภาชนะใช้สอย

(หน้า 1/2)

 • จานเครื่องต้น

  ความหมาย
  จาน
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องภาชนะใช้สอย

  999+
  views

 • ฉลองพระหัตถ์ช้อน

  ความหมาย
  ช้อน
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องภาชนะใช้สอย

  999+
  views

 • ฉลองพระหัตถ์ตะเกียบ

  ความหมาย
  ตะเกียบ
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องภาชนะใช้สอย

  999+
  views

 • ฉลองพระหัตถ์ส้อม

  ความหมาย
  ส้อม
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องภาชนะใช้สอย

  999+
  views

 • ชามชำระพระหัตถ์

  ความหมาย
  ชามล้างมือ
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องภาชนะใช้สอย

  999+
  views

 • ชามเครื่องต้น, ถ้วยชามเครื่องต้น

  ความหมาย
  ถ้วยชาม
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องภาชนะใช้สอย

  999+
  views

 • ถาดพระสุธารส

  ความหมาย
  ถาดเครื่องน้ำร้อน น้ำเย็น
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องภาชนะใช้สอย

  999+
  views

 • ถ้วยพระสุธารส

  ความหมาย
  ถ้วยน้ำ
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องภาชนะใช้สอย

  999+
  views

 • ที่พระสุธารส

  ความหมาย
  ชุดเครื่องน้ำร้อน น้ำเย็น
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องภาชนะใช้สอย

  999+
  views

 • บ้วนพระโอษฐ์

  ความหมาย
  กระโถน
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องภาชนะใช้สอย

  999+
  views

 • ผ้าเช็ดพระหัตถ์

  ความหมาย
  ผ้าเช็ดมือ
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องภาชนะใช้สอย

  999+
  views

 • พระตะพาบ, พระเต้า (คนโท)

  ความหมาย
  คนโทน้ำ
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องภาชนะใช้สอย

  999+
  views

 • พระทวย

  ความหมาย
  คันทวยสำหรับรองรับกระโถน หรือรับพระภูษาโยง
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องภาชนะใช้สอย

  999+
  views

 • พระมณฑปพระสุธารส

  ความหมาย
  หม้อน้ำดื่ม
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องภาชนะใช้สอย

  999+
  views

 • พระมณฑปรัตนกรัณฑ์

  ความหมาย
  ขันน้ำทรงมณฑปพานรอง มีจอกลอย
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องภาชนะใช้สอย

  999+
  views

 • พระมังสี

  ความหมาย
  พานรองสังข์ จอกหมาก
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องภาชนะใช้สอย

  999+
  views

 • พระสุพรรณภาชน์

  ความหมาย
  โต๊ะทองคำสำหรับตั้งสำรับคาวหวาน
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องภาชนะใช้สอย

  999+
  views

 • พระสุพรรณราช

  ความหมาย
  กระโถนใหญ่
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องภาชนะใช้สอย

  999+
  views

 • พระสุพรรณศรี

  ความหมาย
  กระโถนเล็ก
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องภาชนะใช้สอย

  999+
  views

 • พระสุวรรณภิงคาร

  ความหมาย
  หม้อน้ำทำด้วยทองคำรูปคนโท
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องภาชนะใช้สอย

  999+
  views