คำราชาศัพท์ - หมวด คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ

(หน้า 1/1)

 • กำไลข้อพระบาท, ทองพระบาท

  ความหมาย
  กำไลข้อเท้า
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ

  999+
  views

 • ตุ้มพระกรรณ

  ความหมาย
  ต่างหู
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ

  999+
  views

 • ทองพระกร, พระกำไล, พระวลัย

  ความหมาย
  กำไล
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ

  999+
  views

 • พระกรรเจียก

  ความหมาย
  จอนหู
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ

  999+
  views

 • พระกำไลหยก

  ความหมาย
  กำไลหยก
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ

  999+
  views

 • พระกุณฑล

  ความหมาย
  ต่างหู
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ

  999+
  views

 • พระจุฑามณี

  ความหมาย
  ปิ่นประดับเพชร
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ

  999+
  views

 • พระธำมรงค์

  ความหมาย
  แหวน
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ

  999+
  views

 • พระปั้นเหน่ง

  ความหมาย
  หัวเข็มขัด
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ

  999+
  views

 • พระมหามงกุฎ

  ความหมาย
  หมายถึงพระมหาพิชัยมงกุฎในเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ

  999+
  views

 • พระมหาสังวาล

  ความหมาย
  สร้อยตัว, สร้อยยาวสวมสะพายแล่ง
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ

  999+
  views

 • พระอุณหิส

  ความหมาย
  กรอบหน้า
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ

  999+
  views

 • พาหุรัด

  ความหมาย
  กำไลต้นแขน
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ

  999+
  views

 • รัดพระองค์

  ความหมาย
  เข็มขัด
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ

  999+
  views

 • สร้อยข้อพระหัตถ์, พระวลัย

  ความหมาย
  สร้อยข้อมือ
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ

  999+
  views

 • สร้อยพระศอ

  ความหมาย
  สร้อยคอ
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ

  999+
  views

 • เกยูร

  ความหมาย
  สร้อยอ่อน, ทองต้นแขน
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ

  999+
  views