ค้นหาคำราชาศัพท์

 คำราชาศัพท์ หมวดอาหาร

คำราชาศัพท์ หมวดอาหาร

คำราชาศัพท์ - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

ขนมดอกเหล็กหรือขนมทราย

คำสามัญ ขนมขี้หนู

ขนมทองฟู

คำสามัญ ขนมตาล

ขนมบัวสาว

คำสามัญ ขนมเทียน

ขนมสอดไส้

คำสามัญ ขนมใส่ไส้

ขนมเส้น

คำสามัญ ขนมจีน

ถั่วเพาะ

คำสามัญ ถั่วงอก

นารีจำศีล

คำสามัญ กล้วยบวชชี

ปลามัจฉะ

คำสามัญ ปลาร้า

ปลายาว

คำสามัญ ปลาไหล

ปลาหาง

คำสามัญ ปลาช่อน

ปลาใบไม้

คำสามัญ ปลาสลิด

ผลมูลละมั่ง

คำสามัญ ลูกตะลิงปลิง

ผลอัมพวา

คำสามัญ ผลมะม่วง

ผลอุลิด

คำสามัญ ลูกแตงโม

ผักทอดยอด

คำสามัญ ผักบุ้ง

ผักรู้นอน

คำสามัญ ผักกระเฉด

ผักสามหาว

คำสามัญ ผักตบ

พระกระยาต้ม

คำสามัญ ข้าวต้ม

พระกระยาหาร

คำสามัญ ข้าว

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม