ค้นหาคำราชาศัพท์

 คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

คำราชาศัพท์ - หน้า 1/4 มีดังรายการต่อไปนี้

กระบือ

คำสามัญ ควาย

กล้วยสั้น

คำสามัญ กล้วยกุ

กล้วยเปลือกบาง, กล้วยกะ

คำสามัญ กล้วยไข่

ขนมดอกเหล็ก, ขนมทราย

คำสามัญ ขนมขี้หนู

ขนมสอดไส้

คำสามัญ ขนมใส่ไส้

ข้าวเสวย

คำสามัญ ข้าว หรือเรียกว่า พระกระยา

จิตรจูล, จิตรจุล

คำสามัญ เต่า

ชัลลุกะ, ชัลลุกา

คำสามัญ ปลิง

ช้าง 2 ช้าง, ช้าง 2 เชือก

คำสามัญ ช้าง 2 ตัว

ช้างนรการ

คำสามัญ ช้างสีดอ (ช้างพลายมีงาสั้น)

ดอกขจร

คำสามัญ ดอกสลิด

ดอกซ่อนกลิ่น

คำสามัญ ดอกซ่อนชู้

ดอกถันวิฬาร์

คำสามัญ ดอกนมแมว

ดอกทอดยอด

คำสามัญ ดอกผักบุ้ง

ดอกมณฑาขาว

คำสามัญ ดอกยี่หุบ

ดอกสามหาว

คำสามัญ ดอกผักตบ

ดอกเหล็ก

คำสามัญ ดอกขี้เหล็ก

ตกลูก

คำสามัญ ออกลูก (สำหรับสัตว์)

ต้นจะเกรง

คำสามัญ ต้นเหงือกปลาหมอ

ต้นปาริฉัตร, ต้นปาริชาติ

คำสามัญ ต้นทองกวาว, ต้นทองหลาง

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม