คำราชาศัพท์ - หมวด คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

(หน้า 1/4)

 • กระบือ

  ความหมาย
  ควาย
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • กล้วยสั้น

  ความหมาย
  กล้วยกุ
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • กล้วยเปลือกบาง, กล้วยกะ

  ความหมาย
  กล้วยไข่
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • ขนมดอกเหล็ก, ขนมทราย

  ความหมาย
  ขนมขี้หนู
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • ขนมสอดไส้

  ความหมาย
  ขนมใส่ไส้
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • ข้าวเสวย

  ความหมาย
  ข้าว หรือเรียกว่า พระกระยา
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • จิตรจูล, จิตรจุล

  ความหมาย
  เต่า
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • ชัลลุกะ, ชัลลุกา

  ความหมาย
  ปลิง
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • ช้าง 2 ช้าง, ช้าง 2 เชือก

  ความหมาย
  ช้าง 2 ตัว
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • ช้างนรการ

  ความหมาย
  ช้างสีดอ (ช้างพลายมีงาสั้น)
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • ดอกขจร

  ความหมาย
  ดอกสลิด
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • ดอกซ่อนกลิ่น

  ความหมาย
  ดอกซ่อนชู้
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • ดอกถันวิฬาร์

  ความหมาย
  ดอกนมแมว
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • ดอกทอดยอด

  ความหมาย
  ดอกผักบุ้ง
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • ดอกมณฑาขาว

  ความหมาย
  ดอกยี่หุบ
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • ดอกสามหาว

  ความหมาย
  ดอกผักตบ
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • ดอกเหล็ก

  ความหมาย
  ดอกขี้เหล็ก
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • ตกลูก

  ความหมาย
  ออกลูก (สำหรับสัตว์)
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • ต้นจะเกรง

  ความหมาย
  ต้นเหงือกปลาหมอ
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views

 • ต้นปาริฉัตร, ต้นปาริชาติ

  ความหมาย
  ต้นทองกวาว, ต้นทองหลาง
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

  999+
  views