ค้นหาคำราชาศัพท์

 คำราชาศัพท์ หมวดสรรพนาม

คำราชาศัพท์ หมวดสรรพนาม

คำราชาศัพท์ มีดังรายการต่อไปนี้

กระผม, ดิฉัน

คำสามัญ แทนชื่อผู้พูด (บุรุษที่ 1)

ข้าพระพุทธเจ้า

คำสามัญ แทนชื่อผู้พูด (บุรุษที่ 1)

ท่าน

คำสามัญ แทนผู้ที่พูดถึง

ฝ่าพระบาท

คำสามัญ แทนชื่อที่พูดด้วย

พระคุณท่าน

คำสามัญ แทนชื่อที่พูดด้วย

พระคุณเจ้า

คำสามัญ แทนชื่อที่พูดด้วย

พระองค์

คำสามัญ แทนผู้ที่พูดถึง (บุรุษที่ 3)

พระเดชพระคุณ

คำสามัญ แทนชื่อที่พูดด้วย

ใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาท

คำสามัญ แทนชื่อที่พูดด้วย (บุรุษที่ 2)

ใต้ฝ่าละอองพระบาท

คำสามัญ แทนชื่อที่พูดด้วย (บุรุษที่ 2)


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม