ค้นหาคำราชาศัพท์

 คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย

คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย

คำราชาศัพท์ - หน้า 1/9 มีดังรายการต่อไปนี้

กล่องพระสกุล

คำสามัญ มดลูก

กล้ามพระมังสา

คำสามัญ กล้ามเนื้อ

กำพระหัตถ์

คำสามัญ กำมือ กำหมัด กำปั้น

ขมวดพระศก , ขมวดพระเกศา

คำสามัญ ขมวดผมที่เป็นก้นหอย

ขอบพระเนตร

คำสามัญ ขอบตา

ข้อพระกร , ข้อพระหัตถ์

คำสามัญ ข้อมือ

ข้อพระบาท

คำสามัญ ข้อเท้า

ช่องพระนาสิก

คำสามัญ ช่องจมูก

ต่อมพระเนตร

คำสามัญ ต่อมน้ำตา ท่อน้ำตา

ต้นพระชิวหา , มูลพระชิวหา

คำสามัญ ต้นลิ้น ลิ้นไก่ โคนลิ้น

ต้นพระหนุ

คำสามัญ ขากรรไกร ขากรรไตร หรือขาตะไกร

นิ้วพระบาท

คำสามัญ นิ้วเท้า

ผิวพระพักตร์, พระราศี

คำสามัญ ผิวหน้า

ฝ่าพระบาท

คำสามัญ ฝ่าเท้า

ฝ่าพระหัตถ์

คำสามัญ ฝ่ามือ

พระกฏิฐิ

คำสามัญ กระดูกสะเอว

พระกนิษฐา

คำสามัญ นิ้วก้อย

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม