ค้นหาคำราชาศัพท์

 คำราชาศัพท์ หมวดพระสงฆ์

คำราชาศัพท์ หมวดพระสงฆ์

คำราชาศัพท์ - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

กุฏิ

คำสามัญ เรือนที่พักในวัด

คิลานเภสัช

คำสามัญ ยารักษาโรค

จังหัน

คำสามัญ อาหาร

จำวัด

คำสามัญ นอน

ฉัน

คำสามัญ รับประทาน

ถาน,เวจกุฎี

คำสามัญ ห้องสุขา

นิมนต์

คำสามัญ เชิญ

ประเคน

คำสามัญ ถวาย

ปลงผม

คำสามัญ โกนผม

ปัจจัย

คำสามัญ เงิน

พระบัญชา

คำสามัญ คำสั่ง(พระสังฆราช)

พระสมณสาสน์

คำสามัญ จดหมาย(พระสังฆราช)

พระแท่น

คำสามัญ ธรรมาสน์(พระสังฆราช)

พระโอวาท

คำสามัญ คำสอน(พระสังฆราช)

ภัตตาหาร

คำสามัญ อาหาร

มรณภาพ

คำสามัญ ตาย

รูป

คำสามัญ ลักษณนามสำหรัพระภิกษุ

ลิขิต

คำสามัญ จดหมาย

ลิขิต

คำสามัญ จดหมาย

สรงน้ำ

คำสามัญ อาบน้ำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม