ค้นหาคำราชาศัพท์

 คำราชาศัพท์ หมวดกริยา

คำราชาศัพท์ หมวดกริยา

คำราชาศัพท์ - หน้า 1/4 มีดังรายการต่อไปนี้

ชำระพระหัตถ์

คำสามัญ ล้างมือ

ตรัส

คำสามัญ พูดด้วย

ถวายบังคม

คำสามัญ ไหว้

ทรงถาม, ตรัสถาม

คำสามัญ ถาม

ทรงทักทาย, ตรัสทักทาย

คำสามัญ ทักทาย ทรงทักทายอย่างไม่เป็นทางการกับบุคคลทั่วไป

ทรงปราศรัย

คำสามัญ ปราศรัย

ทรงพระกาสะ

คำสามัญ ไอ

ทรงพระปรมาภิไธย

คำสามัญ ลงลายมือชื่อ

ทรงพระปินาสะ

คำสามัญ จาม

ทรงพระราชนิพนธ์

คำสามัญ แต่งหนังสือ

ทรงพระสรวล

คำสามัญ หัวเราะ

ทรงพระอักษร

คำสามัญ เรียน เขียน อ่าน

ทรงพระเกษมสำราญ

คำสามัญ สุขสบาย

ทรงยืน

คำสามัญ ยืน

ทรงสัมผัสมือ

คำสามัญ จับมือ

ทรงเครื่อง

คำสามัญ แต่งตัว

ทอดพระเนตร

คำสามัญ ดู

บรรทม

คำสามัญ นอน

ประทับ

คำสามัญ นั่ง

พระดำรัส

คำสามัญ คำพูด

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม